Lucrări de remediere/decontaminare și reconstrucție ecologică amplasament depozit Sfântu Gheorghe

come home to quality
it's that simple

we-build-demolari-ecologizari-featured

Lucrări de remediere/decontaminare și reconstrucție ecologică
amplasament depozit Sfântu Gheorghe

Amplasamentul are o suprafață de 27.176 mp și 20.500 mc sol contaminat-excavat.
Suprafața platformei de bioremediere este de 8.836 mp.

Au fost utilizate buldozere și excavatoare/gredere standard pentru activitățile de excavare și încărcare a solului excavat în camioane. Camioanele au expediat solul excavat către zonele de depozitare temporară de pe amplasament.

În cadrul monitorizării remedierii toate datele relevante pentru implementarea proiectului de remediere au fost măsurate și înregistrate (cantități de sol excavat și expediat, calitatea solului primit de la platforma de bioremediere on-site, analize chimice și microbiologice pentru solul tratat, monitorizarea emisiilor în aer, condițiile meteo etc.).

Persoane implicate în proiect:

  • Manager de Proiect/Coordonator/Team Leader cu studii universitare de lungă durată în specialitatea construcții civile și industriale/construcții căi ferate, drumuri, poduri/ingineria mediului (sau echivalentul acestora), cu experiență generală de minim 2 ani, experiență specifică.
  • Biolog/chimist cu studii universitare tehnice de specialitate, responsabil cu implementarea soluției tehnice de remediere.
  • Responsabil pentru asigurarea calitatii.
  • Responsabil atestat privind managementul sănătății și securității ocupaționale (SSM) cu diplomă de atestare curs SSM.
  • Responsabil tehnic cu execuția cu studii universitare tehnice, atestat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului în domeniile: construcții civile și industriale, construcții drumuri. Aceste domenii pot fi acoperite de 1 sau mai multe persoane.
  • Inginer topograf cu studii universitare în specialitatea geodezie, topografie, cadastru sau similar.

ADRESĂ

Scorțarilor nr. 15/25
Cluj-Napoca, Cluj

ORAR

09:00 AM – 05.00 PM
Luni – Vineri

CONTACT